Bữa ăn lành mạnh cho người bị tiểu đường

Bữa ăn lành mạnh cho người bị tiểu đường chuẩn khoa học nhất Để kiểm soát lượng đường huyết cũng như tình trạng sức khỏe, ngoài tuân thủ lối sống khoa học thì những bữa ăn lành mạnh cho người tiểu đường cũng rất quan trọng. Chính bản thân người bệnh cũng có thể tự…